Jezikovni tečaji

Vabimo vas, da se vpišete v enega od naših tečajev, kajti znanje tujih jezikov omogoča boljše poslovne možnosti, napredovanje v znanju na kateremkoli strokovnem področju ter sporazumevanje z drugimi narodi.

Izpopolnite svoje znanje angleščine. nemščine. francoščine. italijanščine. španščine. ruščine. latinščine. slovenščine. kitajščine.

Tečaje posameznega tujega jezika organiziramo glede na povpraševanje.

Tečaji potekajo v skupini z največ 5-imi udeleženci, v paru ali individualno.

Urnik in začetki tečajev so oblikovani v skladu z dogovorom z udeleženci.

Individualni tečaji

Individualno poučevanje je pogosta oblika učenja tujega jezika pri otrocih in dijakih predvsem tedaj, ko se pokaže potreba po dodatni razlagi šolske snovi. Dijaki, študenti in odrasli pa se za takšno obliko učenja odločijo takrat, ko potrebujejo pomoč pri usvajanju specializiranega strokovnega znanja ali želijo do odličnega znanja priti po najhitrejši poti.

Pri individualnem poučevanju se vsebina, obseg in hitrost obravnavanja oz. utrjevanja učne snovi ter termini popolnoma prilagodijo vsakemu tečajniku posebej, kar je glavna prednost takšnega poučevanja.

Splošni tečaji v paru, trojčku ali skupini z največ 5-imi udeleženci

Splošni tečaji v paru, trojčku ali manjši skupini so namenjeni otrokom, dijakom, študentom in odraslim. Izvajajo jih slovenski učitelji in »native speakerji«.

Tečajniki so v skupine ali pare razdeljeni po stopnji znanja in starosti. Program je oblikovan za vsako posamezno skupino posebej. Prilagojen je znanju in sposobnostim tečajnikov ter njihovim trenutnim potrebam.

Poudarjen individualni pristop in delo v majhnih skupinah, omogočata intenzivno jezikovno sodelovanje.

Tečaji splošne konverzacije z »native speakerji"

Konverzacijski tečaj z »native speakerjem« je odlična dopolnitev splošnemu tečaju ali izbrana samostojna oblika učenja tujega jezika. Tečajniki v intenzivnem sodelovanju z »native speakerjem« močno okrepijo govorno sposobnost v tujem jeziku. Poleg tega se naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku.

Konverzacijski tečaji potekajo v skupini z največ 5-imi udeleženci, v paru ali individualno.

Debatni klub z »native speakerji«

Debatni klub z »native speakerji« angleškega, nemškega in ruskega jezika je priljubljeni način razvijanja govornih spretnosti v tujem jeziku za študente in odrasle. Tečajniki z različnimi zanimivimi debatami spontano bogatijo besedni zaklad in se v sproščenem pogovornem vzdušju naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku. Mini skupina z največ 5-imi udeleženci le-tem omogoča intenzivno sodelovanje v debati in jim pomaga odpraviti morebitne zavore pri uporabi tujega jezika.

Debatni klub je odlična dopolnitev klasičnemu tečaju ali njegova izbrana različica. Sproščena in drugačna oblika učenja pomaga okrepiti samozavest pri pogovoru in javnem nastopanju.

Tečaji za popotnike

Če se odpravljate na potovanje, bo vključitev v 5-urni Tečaj za popotnike prava oblika osvajanja uporabnih vsebin za več komunikacije na potovanju. Na Tečaju za popotnike se boste srečali z osnovnimi situacijami, v katerih se znajdete na potovanju: Potepali se boste po kamniških ulicah, kjer boste domačina (učitelja) povprašali o znamenitostih in zanimivostih v mestnem središču, odpravili se boste v trgovino nakupovat, naročili boste pijačo v tujem jeziku ipd.

Individualni tečaji

Individualno poučevanje je pogosta oblika učenja tujega jezika pri otrocih in dijakih predvsem tedaj, ko se pokaže potreba po dodatni razlagi šolske snovi. Dijaki, študenti in odrasli pa se za takšno obliko učenja odločijo takrat, ko potrebujejo pomoč pri usvajanju specializiranega strokovnega znanja ali želijo do odličnega znanja priti po najhitrejši poti.

Pri individualnem poučevanju se vsebina, obseg in hitrost obravnavanja oz. utrjevanja učne snovi ter termini popolnoma prilagodijo vsakemu tečajniku posebej, kar predstavlja glavno prednost takšnega poučevanja.

Splošni tečaji v paru, trojčku ali skupini z največ 5-imi udeleženci

Splošni tečaji v paru, trojčku ali mini skupini so namenjeni otrokom, dijakom, študentom in odraslim. Izvajajo jih slovenski učitelji in »native speaker« učitelji.

Tečajniki so v skupine ali pare razdeljeni po stopnji znanja in starosti. Program je oblikovan za vsako posamezno skupino posebej in je prilagojen znanju in sposobnostim tečajnikov v njej ter njihovim trenutnim potrebam.

Poudarjen individualni pristop in delo v majhnih skupinah, omogoča intenzivno jezikovno interakcijo.

Tečaji splošne konverzacije z »native speaker« učitelji

Konverzacijski tečaj z »native speaker« učiteljem je odlična dopolnitev splošnemu tečaju ali izbrana samostojna oblika učenja tujega jezika. Tečajniki v intenzivni interakciji z »native speakerjem« močno okrepijo govorno sposobnost v tujem jeziku. Poleg tega se naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku.

Konverzacijski tečaji potekajo v skupini z največ 5-imi udeleženci, v paru ali individualno.

Debatni klub z »native speaker« učitelji

Debatni klub z »native speakerji« angleškega, nemškega in ruskega jezika je priljubljeni način razvijanja govornih spretnosti v tujem jeziku za študente in odrasle. Tečajniki preko različnih zanimivih debat spontano bogatijo besedni zaklad in se na povsem naraven način v sproščenem pogovornem vzdušju naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku. Mini skupina z največ 5-imi udeleženci tečajnikom omogoča  intenzivno vključevanje v debato in jim pomaga odpraviti morebitne zavore pri uporabi tujega jezika.

Debatni klub je odlična dopolnitev klasičnemu tečaju ali njegova izbrana različica. Sproščen in drugačen način učenja pomaga okrepiti samozavest pri pogovoru in javnem nastopanju.

Tečaji za popotnike

Če se odpravljate na potovanje, bo vključitev v 5-urni Tečaj za popotnike prava oblika osvajanja uporabnih vsebin za več komunikacije na potovanju. Na Tečaju za popotnike se boste srečali z osnovnimi situacijami, v katerih se znajdete na potovanju: Potepali se boste po kamniških ulicah, kjer boste domačina (učitelja) povprašali o znamenitostih in zanimivostih v mestnem središču, odpravili se boste v trgovino nakupovat, naročili boste pijačo v tujem jeziku ipd.

predšolski otroci

Tečaji tujih jezikov za predšolske otroke potekajo v mini skupinah s 3 do 5 udeleženci. Otroci so v skupine razdeljeni po stopnji znanja in starosti. Program je oblikovan za vsako posamezno skupino posebej ter prilagojen znanju in sposobnostim otrok v njej.

Jezikovna Šola ITA Kamnik – Jezikovni tečaji

Pri poučevanju uporabljamo različne preizkušene učne pripomočke za učenje tujega jezika ter najsodobnejše metode učenja, prilagojene otroškemu svetu. Z igro, petjem, risanjem in barvanjem, gibanjem ter drugimi aktivnostmi se otroci s tujim jezikom srečajo na zabaven, pristen in neprisiljen način.

Individualni pristop in delo v mini skupinah, omogočata intenzivno jezikovno sodelovanje. V  zelo majhni skupini se sprosti otrokova ustvarjalnost in veselje do učenja ter okrepi sposobnost koncentracije. Otroci tako v igrivem vzdušju in pod vodstvom naših usposobljenih učiteljev, pridobijo dobro podlago za nadaljnje učenje tujega jezika.

Tečaji potekajo enkrat tedensko, po eno šolsko uro (45 min). Celoletni tečaji, od septembra do maja oz. junija, zajemajo 32 šolskih ur. Urnik in začetki tečajev so oblikovani v skladu z dogovorom z udeleženci.

Tečaje posameznega tujega jezika za predšolske otroke v skupini organiziramo glede na povpraševanje in ob zadostnem številu prijav. 

 

osnovnošolci

Splošni tečaji tujega jezika za osnovnošolce potekajo v zelo majhnih skupinah z največ 5-imi udeleženci. Otroci so v skupine razdeljeni glede na stopnjo znanja in glede na starost. Individualni pristop omogoča intenzivno jezikovno sodelovanje, pri delu v majhni skupini pa se sprosti otrokova ustvarjalnost in veselje do učenja. S tem je zagotovljen velik učni uspeh ter zadovoljstvo vseh sodelujočih.

Učitelji pri poučevanju sledijo najsodobnejšim učnim metodam in uporabljajo preizkušene učne pripomočke. Ob igrah in različnih interaktivnih dejavnostih se otroci srečajo s tujim jezikom na zabaven, spontan in ustvarjalen način ter pridobijo dobro podlago za nadaljnje učenje tujega jezika.

Program je prilagojen posamezni skupini, znanju in sposobnostim otrok v njej ter njihovim trenutnim potrebam. Otrokom, ki potrebujejo dodatno pomoč pri šolski snovi, le-to omogočamo z individualnimi urami.

Splošni tečaji potekajo enkrat tedensko po eno uro (60 minut) oz. po dogovoru in potrebah. Celoletni tečaji, od septembra do junija, obsegajo 32 polnih oz. 48 šolskih ur.  

Poleg splošnih tečajev za osnovnošolce, organiziramo tudi konverzacijske tečaje z »native speakerji« za angleški in nemški jezik. Učenci v intenzivnem sodelovanju z »native speakerji« močno okrepijo govorno sposobnost v tujem jeziku. Poleg tega se naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku. 

Mlajše šolarje do 12. leta pripravljamo na mednarodne izpite YLE Tests – Starters, Movers, Flyers. Za učence višjih razredov osnovne šole pa ponujamo pripravljalne tečaje angleščine za mednarodne izpite univerze v Cambridge-u : KET for schools, PET for schools ter FCE for schools za najbolj ukaželjne učence. Zahtevnost izpita FCE for schools dosega raven zahtevnosti naše mature. 

dijaki

Splošni tečaji tujega jezika za dijake potekajo v zelo majhnih, homogenih skupinah z največ 5-imi udeleženci. Izvajajo jih slovenski učitelji ali »native speakerji«.

Individualni pristop in delo v majhnih skupinah, omogočata intenzivno jezikovno sodelovanje. Le-ta pa dijakom pomaga odpraviti morebitne zavore v pogovoru in prispeva h krepitvi samozavesti pri pogovoru in javnem nastopanju. V zelo majhni skupini se sprosti dijakova ustvarjalnost ter okrepi sposobnost za zbrano učenje.

Učitelji pri poučevanju uporabljajo različne preizkušene učne pripomočke ter najsodobnejše metode učenja. Z igro, prilagojeno starosti tečajnikov in z različnimi interaktivnimi dejavnostmi se dijaki učijo tujega jezika na zabaven in ustvarjalen način.  Program je prilagojen posamezni skupini, znanju in sposobnostim dijakov v njej ter njihovim trenutnim potrebam. Dijaki tudi dejavno sodelujejo pri oblikovanju programske vsebine.

Splošni skupinski tečaji potekajo enkrat tedensko po eno uro (60 minut) ali eno uro in pol (90 minut). Celoletni tečaji, od septembra do junija, obsegajo 32 polnih oz. 48 šolskih ur. Urnik in začetki tečajev so oblikovani v skladu z dogovorom z udeleženci.

Srednješolcem, ki potrebujejo dodatno razlago šolske snovi, ko želijo nadgraditi govorne spretnosti ali potrebujejo pomoč pri osvajanju specializiranega strokovnega znanja (strojništvo, zdravstvo, … ) le-to omogočimo z individualnim poučevanjem. Pri tej obliki poučevanja se vsebina, obseg in hitrost obravnavanja oz. utrjevanja učne snovi ter termini popolnoma prilagodijo vsakemu tečajniku posebej.

Poleg splošnih tečajev za dijake organiziramo tudi konverzacijske tečaje z »native speaker« učiteljem za angleški in nemški jezik. Dijaki v intenzivnem sodelovanju z »native speakerjem« močno okrepijo govorno sposobnost v tujem jeziku. Poleg tega se naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku.

Dijakom ponujamo tudi pripravljalne tečaje tujega jezika na maturo ter pripravljalne tečaje angleščine na mednarodne izpite Univerze v Cambridge-u: FCE for schools, CAE, CPE. Zahtevnost izpita FCE for schools dosega raven zahtevnosti naše mature. Poleg tega ponujamo tudi priprave na mednarodne izpite iz drugih tujih jezikov.

Konverzacijski tečaji in pripravljalni tečaji na maturo oz. na mednarodne izpite potekajo individualno, v paru ali skupini, enkrat tedensko po eno uro (60 minut) oz. po dogovoru in potrebah.

Tečaje posameznega tujega jezika za dijake organiziramo glede na povpraševanje.

študenti in odrasli

Splošni tečaji za študente in odrasle potekajo v zelo majhnih, homogenih skupinah z največ 5 udeleženci. Vodijo jih slovenski učitelji ali »native speaker« učitelji. Učenje v zelo majhni skupini omogoča intenzivno delo, veliko pogovora in zelo oseben pristop ter posledično hiter napredek. Program je prilagojen posamezni skupini, znanju in sposobnostim tečajnikov v njej ter njihovim trenutnim potrebam, kot jih narekujejo zahteve delovnega mesta, interesov ali študija.

Splošni skupinski tečaji potekajo enkrat tedensko po eno uro in pol (90 minut) oz. po dogovoru. Celoletni tečaji, od septembra do junija, obsegajo 42 polnih ur oz. 56 šolskih ur. Urnik in začetki tečajev so oblikovani v skladu z dogovorom z udeleženci.

Tečajniki, ki želijo do odličnega znanja priti po najhitrejši poti, se odločijo za individualno obliko učenja tujega jezika, pri katerem je vsebina, obseg, hitrost obravnavanja oz. utrjevanja snovi ter termin in kraj izvedbe tečaja popolnoma prilagojen posameznemu tečajniku.

Debatni klub z »native speakerji« angleškega, nemškega in ruskega jezika je priljubljeni način razvijanja govornih spretnosti v tujem jeziku. Tečajniki z različnimi zanimivimi debatami spontano bogatijo besedni zaklad in se v sproščenem pogovornem vzdušju naučijo pravilno uporabljati besedne zveze, ki so ustaljene v posameznem tujem jeziku. Mini skupina z največ 5 udeleženci tečajnikom omogoča  intenzivno sodelovanje v debati in jim pomaga odpraviti morebitne zavore v pogovoru. Debatni klub je odlična dopolnitev klasičnemu tečaju ali njegova izbrana alternativa. Sproščena in drugačna oblika učenja pomaga okrepiti samozavest pri pogovoru in javnem nastopanju.

Sistematične priprave na mednarodne izpite iz angleščine (FCE for schools, CAE in CPE) so namenjene posameznikom z več znanja angleškega jezika. Gre za intenzivno jezikovno sodelovanje, pri katerem je poudarjeno podrobno spoznavanje vsebine izpita in utrjevanje znanja z vseh štirih področij, t.j. govora, razumevanja, branja in pisanja.

Poleg priprav na mednarodne izpite iz angleščine ponujamo tudi priprave na mednarodne izpite iz drugih tujih jezikov. Naša šola je pred kratkim uspešno pripravila tečajnike na opravljanje mednarodnega izpita iz nemščine ter italijanščine pod okriljem Goethejevega instituta in italijanskih univerz. Opravljeni izpiti so tečajnikom omogočili študij solo petja na Dunaju, študij na različnih univerzah v ZDA, šolanje v Londonu, zaposlitev na Veterinarski kliniki v Nemčiji ipd. Priprave potekajo v mini skupinah, v paru ali individualno, v izbranih terminih po dogovoru.

Tečaje posameznega tujega jezika za študente in odrasle organiziramo glede na povpraševanje.

Tečaji krepijo samozavest pri govoru in javnem nastopanju.

Native speakers

Ruska zastava

»Native speaker« učiteljico ruskega jezika je v Slovenijo pripeljala ljubezen. »Z bodočim možem pri sporazumevanju nisva imela težav, kajti mož je govoril rusko. Hitro sem se naučila slovenščine, ker sem živela v slovenski družini. Ko smo izbirali kraj, kjer bi kupili stanovanje, sem razgrnila zemljevid Slovenije in izbrala Kamnik. Mesto je čudovito, z bogato kulturno dediščino. Po izobrazbi sem učiteljica glasbe, v Sloveniji sem končala še ekonomsko fakulteto.«

Nemška zastava

»Native speaker« učiteljica za nemški jezik: »Materni jezik moje mame je nemščina, očeta pa slovenščina. Moje življenje se ves čas poteka med Nemčijo in Slovenijo. V Kamniku živim z različno dolgimi presledki od svojega osmega leta. Pred tem sem odraščala v zahodnem Berlinu, kjer sem kasneje tudi maturirala. Potem sem se spet preselila v Kamnik in v Ljubljani študirala. Poročila sem se z Nemcem in najini otroci so sprva odraščali v Berlinu, potem pa v Kamniku. V Jezikovni šoli ITA poučujem nemščino. Moje bogato, iz dveh kultur prepleteno življenje, je vir znanja in izkušenj, iz katerih črpam navdih ter ideje za poučevanje.«

Angleška zastava

»Native speaker« učitelj za angleški jezik v Sloveniji živi tri leta. »Slovenijo sem prvič obiskal pred desetimi leti. Po odločitvi, da se iz Velike Britanije preselim v Slovenijo, sem jo obiskal ob vsaki možni priložnosti. Odkar živim tukaj, veliko potujem po njej in odkrivam ter občudujem lepoto slovenskih krajev, tudi Kamnika.

Hvala za zaupanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.