Napredovanje v znanju na kateremkoli področju postaja čedalje bolj odvisno od znanja uradnega jezika združene Evrope.

 

 

Tečajniki, boste razdeljeni v zelo majhne, tako imenovane, intenzivne skupine, po stopnji znanja in starosti, sestavljene iz povprečno šestih dijakov. Velik učni uspeh zagotavljamo z individualnim pristopom, majhnim številom slušateljev v skupini, kar maksimalno sprošča ustvarjalnost. Na tečaju bomo uporabljali sodobne učne pripomočke za učenje angleščine: večkratna prisotnost nosilca jezika - “native speaker”-jev (naravnih govorcev), uporaba originalnih angleških videokaset, CD-jev, DVD-jev, slikovnega in drugega učnega gradiva, literature in časopisov. Program je prilagojen posamezni skupini, znanju in sposobnostim slušateljev v njej.

 

 

Za dijake vseh letnikov srednjih šol nudimo tečaje glede na stopnjo njihovega znanja in PRIPRAVLJALNICO ZA MATURO .

 

 

Za nadarjene dijake srednjih šol ponujamo pripravljalne tečaje angleščine za mednarodne izpite univerze v Cambridge-u – FCE for schools, CAE, CPE (FCE je po nivoju zahtevnosti na stopnji naše mature).

 

 

Z zadnjimi tremi certifikati, ki jih pridobite, ko naredite mednarodne izpite FCE, CAE, CPE, boste imeli prednost pri kandidiranju za delovno mesto v marsikateri domači državni instituciji, velikem podjetju, banki ali v tujini.

 

 

Tečajniki srednjih šol lahko tudi aktivno sodelujejo pri oblikovanju programske vsebine.

 

 

Tečaj bo enkrat tedensko, in to celo uro ali eno uro in pol. V enem šolskem letu bomo imeli skupno 32 oz. 48 učnih ur. Samo pri nas traja učna ura 60 minut in ne 45 minut.

 

 

Tečajnino boste lahko plačali tudi v 9 mesečnih obrokih. Če pa tečajnino plačate v treh, dveh ali enem obroku ste deležni popustov.

 

 

Vsem dijakom ponujamo poleg tečajev angleščine tudi tečaje nemščine, francoščine, italijanščine, ruščine, španščine in latinščine.