Poudariti moramo, da smo šola z več kot 30-letno uspešno tradicijo poučevanja malčkov, učencev, dijakov, študentov in odraslih. Ponujamo program, prilagojen znanju in potrebam tečajnika in skupine. Urnike oblikujemo v skladu z dogovorom z udeleženci.

 

 

Sistematično pripravljamo tečajnike na mednarodne izpite univerze v Cambridge-u – Starters, Movers, Flyers, KET for schools, PET for schools, FCE for schools, CAE, CPE.

 

 

Nudimo:

 • pouk v majhnih skupinah
 • poudarjen individualen pristop
 • učne igre in uporabo številnih dodatnih materialov
 • večkratno prisotnost "native speaker" učiteljev
 • pomoč pri šolski snovi
 • tečaj za učence zadnjih razredov osnovne šole pred vstopom v srednjo šolo
 • pripravljalnico na maturo
 • tečaje za mednarodne izpite univerze v Cambridge-u – KET for schools, PET for schools, FCE for schools, CAE in CPE
 • zadnji trije certifikati, ki jih pridobite, ko naredite mednarodne izpite FCE for schools, CAE, CPE, vam omogočajo večje možnosti uspeha, ko konkurirate za službo
 • tečaje za mednarodne izpite YLE Tests - Starters, Movers, Flyers
 • sproščeno okolje ob spodbujanju ustvarjalnosti, kar ugodno vpliva na povečanje znanja jezika
 • na mednarodne izpite drugih jezikov vas pripravimo po dogovoru

 

 

Zagotavljamo dober učni uspeh seveda le z resnim prizadevanjem tečajnikov.

 

 

Ne pozabite, vaše probleme pri učenju tujega jezika rešujemo učinkovito, pomagamo vam, da odpravljate zavore pri učenju jezika v vseh življenjskih obdobjih!